28/06/2017 | 16:05
Παραγραφή φορολογικών προστίμων & αποφυγή χρεών από κληρονομιά
Παραγραφή φορολογικών προστίμων & αποφυγή χρεών από κληρονομιά

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου


Η οριστική κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ που περιγράφεται στην υπ’ αριθμόν 1738/2017 απόφασή της,  "παραγράφει" φορολογικά πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί με βάση ελέγχους οι οποίοι στηρίζονται στις περίφημες λίστες, ενώ σηματοδοτεί τη λήξη για αναδρομικούς ελέγχους σε βάθος χρόνου, εστιάζοντας στην τρέχουσα φοροδιαφυγή.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι αντισυνταγματικές .  

Το σκεπτικό είναι ότι  "η παραγραφή πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια αφού τα εργαλεία και η ταχύτητα των εξελίξεων σε όλους τους τομείς μεταξύ των οποίων και ο οικονομικός και ο επιχειρηματικός επιβάλλει προς προστασία του δημοσίου συμφέροντος την ταχύτητα κατά το δυνατόν εκκαθάρισης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων, προκειμένου να προγραμματίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα, να γνωρίζουν τις οφειλές τους  και κατά τακτά και σχετικώς μικρά χρονικά διαστήματα  να μπορούν να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους χωρίς να  δημιουργούνται  οικονομικά προβλήματα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα".

Οι δικαστές υπογραμμίζουν ότι για την επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων απαιτείται να εφαρμόζεται προθεσμία παραγραφής, η οποία  πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και να είναι επαρκώς προβλέψιμη από τον φορολογούμενο. Η παραγραφή αυτή πρέπει, επίσης, να έχει, συνολικά, εύλογη διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας, ενώ η μεταβολή της με την πρόβλεψη επιμηκύνσεως είναι δυνατή μόνον υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του   άρθρου 78 του Συντάγματος, δηλαδή με διάταξη θεσπιζόμενη το αργότερο το επόμενο της γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως έτος.

Στο ΣτΕ προσέφυγε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, στην οποία, έπειτα από έλεγχο στα εισοδήματά της του έτους 2002, ο προϊστάμενος του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΔΕΚ) Αθηνών επέβαλε σε βάρος της κύριο φόρο 3.986.826 ευρώ και πρόσθετο φόρο 11.102.850 ευρώ, λόγω ανακριβούς δήλωσης. Από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακυρώθηκε το από 13.12.2010 φύλλο ελέγχου φόρου για το εισόδημα του 2002 και το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

- Επίσης .......μετά από αποστολή αρκετών ατομικών ειδοποιήσεων, τις τελευταίες ημέρες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εν σχέση με την αποδοχή κληρονομιάς από συγγενικά πρόσωπα. Η πρώτη σας κίνηση σε περίπτωση κληρονομιάς θα είναι ενδελεχής  έλεγχος των οφειλών από δάνεια και Δημόσιο σε όλο το εύρος. Οι εν λόγω αποστολές αφορούν τους κληρονόμους που δεν γνώριζαν ότι τα χρέη των θανόντων βαραίνουν εξ ολοκλήρου τους κληρονόμους και καλούνται να πληρώσουν οφειλές που δεν γνώριζαν.

Πριν από την αποδοχή κληρονομίας

Ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα, εντός τεσσάρων μηνών από τότε που έλαβε γνώση ότι κατέστη κληρονόμος και την αιτία της κληρονομιάς, να προβεί σε αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, περιορίζοντας την ευθύνη του για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της, δηλαδή μέχρι τη συνολική αξία της κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή οι δανειστές του κληρονομούμενου - θανόντος δεν έχουν το δικαίωμα να επιδιώξουν την ικανοποίηση της απαίτησης που είχαν κατά του κληρονομούμενου στρεφόμενοι κατά της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου, ο οποίος αποδέχθηκε με το ευεργέτημα της απογραφής. Η κληρονομιά, αν και περιέρχεται στην κυριότητα του κληρονόμου, είναι στην ουσία  χωρισμένη από την ατομική του περιουσία και προσφέρεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών-δημοσίου  κατά του κληρονόμου του θανόντος.


ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Email: tsesmeliservises@gmail.com

Web: www.taxgservices.gr

Tags: Δικαιοσύνη, Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 3841 φορές

Σχετικές Ειδήσεις