14/04/2017 | 00:50
Τι δήλωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι το 2016 - Αναλυτικοί πίνακες
  • Τι δήλωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι το 2016 - Αναλυτικοί πίνακες
  • Τι δήλωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι το 2016 - Αναλυτικοί πίνακες

Τα αναλυτικά στοιχεία των δηλώσεων φορολογικού έτους 2015 παρουσίασε  η Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων εσόδων.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 6.194.233 Φορολογούμενοι δήλωσαν συνολικά το φορολογικό έτος 2015,   75,157 δις ενώ φορολογήθηκαν αντίστοιχα για 82,100 δις και κατέβαλαν  αντίστοιχα  φόρο 8.142 δις ευρώ.
 

Τα δηλωθέντα και φορολογηθέντα εισοδήματα ανά κλιμάκιο εισοδήματος

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΕΤΟΣ

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικών δηλώσεων)

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Τελική Φορολογική Επιβάρυνση

 ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

_ = 0

598,266

 

1,526,084,208

15,412,751

  <  1.000

686,438

155,133,131

2,505,286,685

41,621,484

  1.000 -  2.000

253,375

377,429,341

1,054,669,602

28,819,646

  2.000 -  3.000

253,331

626,966,720

1,158,125,703

34,732,741

  3.000 -  4.000

236,111

832,864,216

1,209,745,803

37,937,342

  4.000 -  5.000

336,093

1,507,400,669

1,858,452,773

38,721,089

  5.000 -  6.000

272,897

1,497,763,892

1,734,290,590

41,950,549

  6.000 -  7.000

285,437

1,849,511,779

2,031,795,459

42,307,216

  7.000 -  8.000

233,326

1,747,626,201

1,882,710,695

43,473,211

  8.000 -  9.000

217,287

1,845,193,402

1,956,087,428

43,252,655

  9.000 - 10.000

203,429

1,930,670,651

2,016,617,800

46,609,593

 10.000  - 11.000

186,712

1,960,792,697

2,024,700,485

62,634,701

 11.000  - 12.000

201,865

2,321,098,907

2,376,326,061

93,092,869

 12.000  - 13.000

176,141

2,200,605,044

2,242,621,141

105,173,804

 13.000  - 14.000

166,727

2,250,313,427

2,285,532,106

128,193,625

 14.000  - 15.000

156,573

2,268,915,147

2,299,187,680

147,297,553

 15.000  - 16.000

144,922

2,245,729,181

2,270,918,549

162,060,894

 16.000  - 17.000

151,290

2,492,315,469

2,516,234,716

197,853,113

 17.000  - 18.000

124,543

2,178,110,868

2,196,199,117

183,143,766

 18.000  - 19.000

114,146

2,111,225,043

2,125,610,430

187,868,328

 19.000  - 20.000

105,404

2,054,627,960

2,066,987,758

192,116,758

 20.000  - 22.000

172,697

3,615,931,941

3,633,070,426

351,450,822

 22.000  - 24.000

131,917

3,029,697,067

3,039,846,541

307,717,636

 24.000  - 26.000

105,899

2,643,992,314

2,650,503,688

280,056,669

 26.000  - 28.000

88,453

2,386,044,060

2,391,044,841

262,898,508

 28.000  - 30.000

77,445

2,244,350,501

2,247,998,026

258,612,693

 30.000  - 33.000

97,288

3,059,906,410

3,063,462,604

370,015,971

 33.000  - 36.000

81,944

2,823,502,142

2,826,171,349

360,195,607

 36.000  - 39.000

68,160

2,552,337,141

2,554,229,347

345,630,293

 39.000  - 42.000

52,837

2,135,760,439

2,137,182,655

310,829,132

 42.000  - 45.000

38,035

1,651,511,352

1,652,512,167

262,434,796

 45.000  - 50.000

43,553

2,061,145,044

2,062,590,881

354,525,043

 50.000  - 55.000

28,601

1,497,506,633

1,498,365,228

278,356,864

 55.000  - 60.000

20,270

1,162,634,914

1,163,144,761

231,626,130

 60.000  - 65.000

14,733

918,992,947

919,310,909

192,641,091

 65.000  - 70.000

11,292

760,919,682

761,368,753

165,781,751

 70.000  - 75.000

8,483

614,032,878

614,515,571

138,458,893

 75.000  - 80.000

6,760

523,330,908

523,492,922

120,754,080

 80.000  - 85.000

5,439

448,264,559

448,448,819

105,538,935

 85.000  - 90.000

4,553

397,996,515

398,156,066

95,351,439

 90.000  - 95.000

3,758

347,153,657

347,237,452

84,506,128

 95.000  -100.000

3,108

302,824,855

303,061,852

75,295,669

100.000 -110.000

4,858

508,825,429

509,212,383

127,480,073

110.000 -120.000

3,520

403,804,850

403,849,037

103,756,262

120.000 -130.000

2,584

322,180,873

322,303,185

83,882,770

130.000 -140.000

2,017

271,807,887

271,843,645

73,288,904

140.000 -150.000

1,606

232,415,254

232,427,761

62,873,790

150.000 -160.000

1,266

196,136,580

196,151,627

52,273,533

160.000 -170.000

994

163,811,521

163,903,999

44,485,067

170.000 -180.000

826

144,424,467

144,428,991

39,465,110

180.000 -200.000

1,327

251,422,613

251,574,686

68,822,165

200.000 -220.000

977

204,786,498

205,002,870

55,202,575

220.000 -250.000

1,018

238,094,397

238,099,008

64,708,244

250.000 -280.000

729

193,037,179

193,157,718

51,598,743

280.000 -310.000

487

143,626,879

143,626,879

37,052,006

310.000 -340.000

395

127,924,992

127,929,038

30,910,784

340.000 -370.000

313

111,115,655

111,115,655

26,852,680

370.000 -400.000

224

85,802,871

85,802,871

22,998,852

400.000 -450.000

289

122,331,464

122,364,980

30,320,517

450.000 -500.000

228

108,305,218

108,305,318

26,121,180

500.000 -550.000

155

80,959,284

80,964,394

18,572,221

550.000 -600.000

120

68,810,324

68,810,324

15,419,259

600.000 -650.000

79

49,131,238

49,131,238

12,517,328

650.000 -700.000

76

51,081,386

51,118,797

12,127,670

700.000 -800.000

127

94,515,338

94,518,457

21,417,971

800.000 -900.000

91

77,093,902

77,093,902

16,821,376

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

389

1,273,961,751

1,273,964,668

216,600,742

Γενικό Άθροισμα

6,194,233

75,157,537,551

82,100,601,077

8,142,521,658

 

Tο δηλωθέν εισόδημα των 82,1 δισ. ευρώ προήλθε από τις ακόλουθες επιμέρους πηγές:

6,052 δισ. ευρώ από ακίνητα
3,77 δισ. ευρώ από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου
4,676 δισ. ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα
1,25 δισ. ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
59,4 δισ. ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και
6,943 από τη διαφορά δηλωθέν και τεκμαρτού εισοδήματος. 

 

Δείτε όλους τους πίνακες

 

 

ΣΒ

Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1548 φορές

Σχετικές Ειδήσεις