06/04/2018 | 10:30
Υπάρχουν συνταξιούχοι που παίρνουν έως και 10 συντάξεις
Υπάρχουν συνταξιούχοι που παίρνουν έως και 10 συντάξεις
Στοιχεία για τις χορηγούμενες συντάξεις τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2018 ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με βάση την τελευταία έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ" του Φεβρουαρίου του 2018, πληρώθηκαν συνολικά 4.488.365 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.848.208 ήταν κύριες, οι 1.233.978 επικουρικές και 406.179 μερίσματα.
Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.311.293.276,21 € και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.
Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.580.925. Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 723,06€, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 171,86€ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,99€ διαμορφώνοντας έτσι το μέσο εισόδημα σε όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη στα 895,53€.
 
Μπορεί τα στοιχεία του συστήματος "ΗΛΙΟΣ" να δείχνουν ότι οι περισσότεροι συνταξιούχοι λαμβάνουν από μία σύνταξη, δεν λείπουν όμως οι εξαιρέσεις...
Σε δύο περιπτώσεις, συνταξιούχοι λαμβάνουν 4 κύριες, 4 επικουρικές, και 2 μερίσματα ενώ ένας συνταξιούχος εμφανίζεται να λαμβάνει 3 κύριες, 3 επικουρικές και 4 μερίσματα.
 
 
Tags: Συντάξεις Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1021 φορές

Σχετικές Ειδήσεις