27ο Συνέδριο Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων

Εκ μέρους της διοίκησης του Ε.Ε.Α. παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο Β' Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Νίκος Κογιουμτσής.

Με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των υπαλλήλων από τα 59 Επιμελητήρια της χώρας και την Κ.Ε.Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε, στις 19 και 20 Απριλίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, το 27ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.).
Στο Συνέδριο παρέστησαν και χαιρέτησαν ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή κ. Δημήτρης Αυλωνίτης, εκ μέρους της Κ.Ε.Ε.Ε. ο υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης,  Πρόεδρος του Επαγγελματικού  Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Ιωάννης Βουτσινάς, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, ο Οικονομικός Επόπτης του Ε.Β.Ε.Π., κ. Νικόλαος  Μανεσιώτης, ο Β' Αντιπρόεδρος του ΕΕΑ κ. Νίκος Κογιουμτσής, ο υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. του Β.Ε.Π. κ. Δημήτρης Φανουργάκης, ο Ά Αντιπρόεδρος του ΕΕΠ κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος του  ΣΥ.ΝΑ.ΒΙ. και μέλος του Δ.Σ. του Β.Ε.Π. κ. Βασίλης Κανακάκης, ο Γεν. Γραμματέας της ΑΔΕΔΥ κ. Σταύρος Κουτσιουμπέλης, και ο Διευθυντής του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  κ. Γεώργιος Λιώρης.
Ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα συνεργασίας Πολιτείας, Επιμελητηρίων και επιχειρηματικού κόσμου για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με στόχο την ανάπτυξη της χώρας.  Αναγνώρισε τον ρόλο των επιμελητηρίων. Τόνισε όμως ότι τα Επιμελητήρια θα πρέπει να ανταποκριθούν με απόλυτη επάρκεια  στις αρμοδιότητες που ήδη ασκούν και σε αυτές που η πολιτεία σχεδιάζει και είναι διατιθεμένη να τους εμπιστευθεί και να εκχωρήσει, αναγνωρίζοντας το ρόλο τους ως συμβούλων της πολιτείας και των επιχειρηματιών.
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Αυλωνίτης αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχε με την Ο.Σ.Υ.Ε. και τις διοικήσεις των Επιμελητηρίων στη διαμόρφωση του νέου Επιμελητηριακού νόμου και υποσχέθηκε ότι με το ίδιο πνεύμα θα αντιμετωπιστούν και τα όποια προβλήματα προκύψουν στο μέλλον.
Στον χαιρετισμό του εκ μέρους του Προέδρου του Ε.Ε.Α. και της Διοικητικής Επιτροπής ο Β' Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Οικονομικός Επόπτης της ΕΣΕΕ κ. Νίκος Κογιουμτσής υπογράμμισε το εξαιρετικό κλίμα μεταξύ των εργαζομένων και των διοικήσεων των Επιμελητηρίων, ενώ αναφέρθηκε και στις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο κ. Κογιουμτσής επισήμανε ότι ναι μεν ο επιμελητηριακός θεσμός είναι στη σωστή κατεύθυνση, χρειάζεται όμως κάποιες επιμέρους αλλαγές, για τις οποίες το Ε.Ε.Α. έχει παρέμβει με επιστολή του στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Αυλωνίτη.
"Θα είμαστε σε διαρκή συνεργασία με την Ομοσπονδία και τους συλλόγους για την προάσπιση του επιμελητηριακού θεσμού", τόνισε ο κ. Κογιουμτσής, σημειώνοντας ότι κατά ένα μεγάλο μέρος το ΕΕΑ προσυπογράφει τις διεκδικήσεις και τις ανησυχίες των υπαλλήλων.
Ο Πρόεδρος της Ο.Σ.Υ.Ε. κ. Μιχάλης Γιάγκας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις της Νέας Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, στον τρόπο εφαρμογής των νέων διατάξεων και στο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα επιμελητήρια στις σημερινές συνθήκες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη λειτουργία των Κέντρων Υποστήριξης των Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ)., στις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση των Επιμελητηρίων με ανθρώπινο δυναμικό, στο ρόλο των αστικών εταιριών, στα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια, στην αναθεώρηση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών και στην εξέλιξη του Γ.Ε.ΜΗ.
Στο διήμερο των εργασιών συζητήθηκαν επίσης και εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και το 3ετές διεκδικητικό πλαίσιο της Ο.Σ.Υ.Ε.
 
Το νέο Δ.Σ.
 
 
Κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, μέλος του οποίου είναι και ο κ. Χρήστος Αλεξόπουλος από το ΕΕΑ, που εκλέγεται από το 2007 και πρόκειται για την 4η θητεία του στο Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ε.
Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Γιάγκας Μιχάλης                          Πρόεδρος,
Παναγόπουλος Χρήστος              Α΄ Αντιπρόεδρος
Παπαβασιλείου Ελπίδα                Β΄ Αντιπρόεδρος
Γιοβανοπούλου Παρασκευή        Γεν. Γραμματέας
Χρηστίδης Βασίλειος                   Ταμίας
Αλεξόπουλος Χρήστος                Μέλος
Δασκαλόπουλος Ιωάννης             Μέλος
Μωρογιώργα Σταυρούλα             Μέλος
Σαλαπάτας Βασίλης                     Μέλος
Αντιπρόσωπος στην ΑΔΕΔΥ εκλέχτηκε η Λεμονιά Καναβέτα  και την Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούν οι: Λιάπη Ευαγγελία, Παπαθεοδώρου Χρήστος και Αγγέλης Γιώργος.