Ανακοίνωση του Ε.Ε.Α. για τις συναλλαγές με το κοινό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Ε.Ε.Α., με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου, των εργαζομένων του φορέα και των μελών του, στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού, ενημερώνει το συναλλασσόμενο κοινό ότι θα εξυπηρετείται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών.

Το αίτημα του πολίτη δύναται να ικανοποιηθεί άμεσα, τηλεπικοινωνιακά ή διαδικτυακά , μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e- επιμελητηρίου και στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. για θέματα εταιρειών.