Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές – Υποβάλετε θέματα συζήτησης για την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη

Βήμα επικοινωνίας σε κάθε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, σε κάθε φορέα και συντελεστή του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, να καταθέσει ερώτημα, προβληματισμό, θέμα προς συζήτηση στο πλαίσιο της 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης δίνει το ΕΕΑ.

Είτε στη φόρμα που ακολουθεί, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]gr οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να υποβάλετε το θέμα που κρίνετε ότι πρέπει να συζητηθεί και να αντιμετωπισθεί σε συλλογικό επίπεδο.

Η κατάθεση θεμάτων προς συζήτηση-προβληματισμό «ανοίγει» την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη σε όλο το εύρος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, και δίνει δυνατότητα να συμμετάσχουν όλοι οι επαγγελματίες στον ευρύ διάλογο που ξεκινά για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση με την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη.

Να επισημανθεί ότι τα θέματα προς συζήτηση καταγράφονται και καταχωρούνται ως στοιχεία που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη προβληματισμού για τον κλάδο, το μέλλον του και την εξέλιξή του.