Αυξήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούνιο

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 3,3%

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο. Με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2018, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

 

 

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 3,3% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, αύξηση 6,3% (Πίνακες 1, 2).

 

 

 

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, αύξηση 4,9% (Πίνακες 1, 2).

 

 

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,4% (Πίνακας 5).

 

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, παρέμεινε αμετάβλητος (Πίνακας 5).

 

 

 

 

Κατηγορίες κλάδων με αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών

Μεταβολή %

Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων

8,3

Μεγάλα καταστήματα τροφίμων

5,9

Έπιπλα-Ηλεκτρικά Είδη-Οικιακός εξοπλισμός

3,6

Φαρμακευτικά – Καλλυντικά

2,0

Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη

0,4

 

 

Δείτε το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ