Διαγωνισμός για άδειες χρήσης συστήματος εκπαίδευσης προσομοίωσης

Υποβολή προσφορών έως 16/10/2018 και ώρα 14:00.