Διαγωνισμός για «Άλλα θεραπευτικά προϊόντα» – 424 ΓΣΝΕ