Διαγωνισμός για αναλώσιμα υλικά εκτυπωτικών μηχανημάτων-Δ.Αιγάλεω

Θα διενεργηθεί στις 12/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 - 11:30 (λήξη παράδοσης προσφορών).