Διαγωνισμός για «Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης» – 424 ΓΣΝΕ