Διαγωνισμός για «Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο» – Γ. Ν. Ζακύνθου