Διαγωνισμός για είδη κρεοπωλείου, γαλακτοκομικά, οπωρολαχανικά, άρτο

Για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών του Προσώπων. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 10.11.2017 και η ώρα λήξης 15:00.