Διαγωνισμός για Εργοστασιακή Συντήρηση 2 τεμαχίων Υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066Β, AUXILIARY POWER UNIT (APU), Α/Φ C-27J