Διαγωνισμός για ιατροτεχνολογικό ακτινολογικό εξοπλισμό – Γ.Ν. Βόλου

Υποβολή προσφορών μέχρι 26-03-2018. Ημέρα: Δευτέρα. Ώρα:15:00.