Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου – ΥΠΑ