Διαγωνισμός για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Η-Υ και προμήθεια ανταλλακτικών – Γ. Ν. Ζακύνθου