Διαγωνισμός για προϊόντα υγιεινής, βελόνες, ράμματα – 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης