Διαγωνισμός για προμήθεια αντιδραστηρίων συσκευών αναλύσεων

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 13:30.