Διαγωνισμός για προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων-Δήμος Αιγάλεω

Θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγάλεω στις 25/7/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11-11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).