Διαγωνισμός για προμήθεια κρεάτων – ΓΕΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.