Διαγωνισμός για προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού

Υποβολή προσφορών έως 19 Δεκεμβρίου 2018.