Διαγωνισμός για προμήθεια υγειονομικού υλικού – Γ.Ν. Ζακύνθου

Αξιολόγηση των προσφορών την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 13:30.