Διαγωνισμός για προμήθεια υγρών καυσίμων – Γ.Ν. Ζακύνθου

Υποβολή προσφορών μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00.