Διαγωνισμός για «προμήθεια εξοπλισμού για το τμήμα αιμοδοσίας (συσκευή στείρας συγκόλλησης ασκών αίματος και φίλτρων)» – 424 ΓΣΝΕ