Διαγωνισμός για προμήθεια ιατρικών εξοπλισμών – 424 ΓΣΝΕ