Διαγωνισμός για προμήθεια υγρών καυσίμων – Γ.Ν. Ζακύνθου