Διαγωνισμός για προμήθεια Μονάδας Υπερήχων – Γ. Ν. Ασκληπιείο Βούλας