Διαγωνισμός για προμήθεια «Νωπών Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων Πολεμικής Αεροπορίας»