Διαγωνισμός για συσκευές ορών και μετάγγισης – Γ.Ν. Ζακύνθου