Διαγωνισμός για συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού

Υποβολή προσφορών μέχρι Τρίτη 4/9/2018 στις 2 μ.μ.