Διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας Κυλικείου στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου