Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Υποβολή προσφορών μέχρι 10/10/2018 και ώρα 14:00.