Διαγωνισμός για υπηρεσίες εκμετάλλευσης καταστημάτων εστίασης

Υποβολή προσφορών μέχρι 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.