Διαγωνισμός για «Υποστήριξη Καταδυτικών Συσκευών Υποβρυχίου»

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 9 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.