Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού (Μπλοκ Χειρουργείου) – Γ. Ν. Ασκληπιείο Βούλας