Διαγωνισμός προμήθειας προμήθεια «Ακτινογραφικών φιλμ» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης