Δημοσίευση εκτέλεσης στοιχείων προϋπολογισμού του ΕΕΑ Σεπ-Οκτ-Νοε 2017

Δημοσίευση/ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α μηνών Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2017, στην ιστοσελίδα του και στο «Πρόγραμμ