Ε.Ε.Α.: Η μελέτη για τη στρατηγική Branding και το νέο εμπορικό σήμα και λογότυπο του σχεδίου «AGORA ATHENS-Πλάκα Μοναστηράκι»

Η στρατηγική Branding και το νέο εμπορικό σήμα και λογότυπο του σχεδίου «AGORA ATHENS-Πλάκα Μοναστηράκι» του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ακολουθεί η μελέτη που παρουσιάσθηκε στη διαδικτυακή εκδήλωση του Ε.Ε.Α. (30/06/2020) από τον Βασίλειο Μπλέσιο, από την εταιρεία Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ: