Έλεγχοι από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τυχόν ανατιμήσεις & τεχνητές ελλείψεις υγειονομικού υλικού

Με δελτίο τύπου, που εξέδωσε την 21/3/2020, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι, ξεκινά έρευνα για την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων, που αφορούν ανατιμήσεις και τεχνητές ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό και άλλα προϊόντα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, αυτήν την εβδομάδα η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία υγειονομικού υλικού και συγκεκριμένα σε χειρουργικές μάσκες και γάντια μίας χρήσης, καθώς  και άλλων προϊόντων, όπως αντισηπτικά μαντιλάκια και αντισηπτικά διαλύματα .

Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη, ως αποτέλεσμα των πολυάριθμων παραπόνων καταναλωτών και δημοσιευμάτων, αφενός μεν, αναφορικά με σημαντικές ανατιμήσεις στα εν λόγω προϊόντα, στα διάφορα σημεία λιανικής πώλησης, αφετέρου δε, σχετικά με τις ελλείψεις των εν λόγω προϊόντων, οι οποίες ενδέχεται να οφείλονται σε πρακτικές επιχειρήσεων στην αλυσίδα διανομής, που δύνανται να εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3959/2011. Υπάρχει επίσης ανάγκη συλλογής στοιχείων και κατάρτισης βάσης δεδομένων, για τον καλύτερο σχεδιασμό μέτρων, που πιθανώς χρειάζεται ληφθούν στο μέλλον, για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις τυχόν προβλημάτων στον ανταγωνισμό, σε περίπτωση, που οι έλεγχοι και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από άλλους δημόσιους φορείς, δεν φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα .

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει, όπως έχει ήδη κάνει με προηγούμενες πρόσφατες ανακοινώσεις της ότι, στην παρούσα συγκυρία, που η χώρα δοκιμάζεται από την πανδημία του κοροναϊού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεχίσει να επεμβαίνει, όπου και εάν κρίνεται αναγκαίο, ως αρμόδια για την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων του Ν.3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και θα τιμωρεί αυστηρά οποιεσδήποτε παραβάσεις, σε αγαστή, άμεση και συνεχή συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, αλλά και με άλλες δημόσιες αρχές.

Εν προκειμένω, η Επιτροπή αποφάσισε να ερευνηθεί, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκκίνησης αυτεπάγγελτης έρευνας και την επιβολή μέτρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναφορικά με αυξήσεις στις τιμές λιανικής του υγειονομικού υλικού .

Η ενέργεια αυτή με την αποστολή εκατοντάδων ερωτηματολογίων, μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος και στη συνέχεια με την γρήγορη ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν, μέσω εργαλείων data analytics, ώστε να αποφασισθούν περαιτέρω ενέργειες, αποτελεί μία καινοτομία στον τρόπο, με τον οποίο η Επιτροπή εκπονούσε τις έρευνες της, μέχρι σήμερα και δύναται να γενικευθεί σε όσους άλλους κλάδους και άλλες αγορές προϊόντων θεωρήσει ότι, υπάρχουν ενδείξεις προβλημάτων στον ανταγωνισμό, στο εγγύς μέλλον .

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερών να απαντήσουν στα ερωτήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συμπληρώνοντας μία ειδική ηλεκτρονική φόρμα ερωτηματολογίου, σύμφωνα με τις οδηγίες, που παρέχονται μέσω ενός ειδικού σχετικού βίντεο .