«Ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ»: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών

Ποσοστό ενίσχυσης: 45%.