Epale: Η Δεύτερη Ευκαιρία στην εκπαίδευση

Γεφυρώνοντας το χάσμα αξιοπιστίας

Γεφυρώνοντας το χάσμα αξιοπιστίας: Η ανάγκη για μια στρατηγική «δυναμικής προσέγγισης» στη συμμετοχή στην εκπαίδευση, ενηλίκων ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο.

 

Του Paul Downes*

 

Υπάρχει ανάγκη στην ερώτηση πόσο αξιόπιστη πολλές προσεγγίσεις για την επίτευξη των περιθωριοποιημένων ομάδων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.

 

Οι κατά καιρούς παρεμβάσεις φαίνεται να βασίζονται στην ιδέα ότι φυλλάδια, ιστοσελίδες, αφίσες και άλλες μορφές πληροφορίες θα είναι αρκετά για να συμμετάσχουν ομάδες που είναι «δύσκολο να προσεγγισθούν». Οι ορολογίες δεν βοηθούν οι περιθωριοποιημένες ομάδες να έχουν προσεγγίσεις των πληροφοριών. Ωστόσο, θα πρέπει να αμφισβητούν την ίδια την επικοινωνιακή προσέγγιση, αντί να κατηγορούν τα άτομα που δεν προσελκύονται από τέτοιες «πληροφορίες».

 

Χρειαζόμαστε περισσότερο από εκστρατείες ενημέρωσης

 

Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των πληροφοριών και της ουσιαστικής εμπλοκής. Πρέπει η προβολή στρατηγικών να μπορεί να καλύψει αυτό το κενό και να φτάσει στα ενήλικα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.

 

Πολλά άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο βιώνουν μια έντονη δυσπιστία σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα (και, ενδεχομένως, την κοινωνία) που έχει αποτύχει να τους προσελκύσει. Αναμνήσεις από το σχολείο μπορεί να είναι επώδυνες, ιδίως  αυτές που οφείλονται είτε σε συγκρούσεις με τους εκπαιδευτικούς που βοήθησαν στην απομάκρυνση από το σύστημα, είτε μέσα από την εμπειρία της αποτυχίας ή του εκφοβισμού στο σχολείο.

 

Πρωταρχικός στόχος της προσέγγισης πρέπει να είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίς και το σύστημα. Πιστεύω ότι χρειάζεται ένα πιο ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά δεν υπάρχει γι 'αυτούς, αν επιστρέψουν στην τυπική εκπαίδευση.

Περισσότερο σχολείο, όπως και πριν, δεν είναι ένα ελκτική επιλογή για πολλούς που έχουν εγκαταλείψει το εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Τρεις βασικές ερωτήσεις που πρέπει να ρωτήσετε

 

Οι πληροφορίες που βασίζονται σε προσεγγίσεις επικοινωνίας θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ερωτήσεις, στο  πώς  και  ποια  ερωτήματα:

 

  •  Το ερώτημα σχετικά με την τοποθεσία από την οποία το άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και με τι ασχολείται.

  •  Το ερώτημα για τον τρόπο που το άτομο που επικοινωνεί.

  •  δεν ρωτάμε μόνο για τις συγκεκριμένες ανάγκες του ατόμου

  • , αλλά ζητείται επίσης ποιο είναι το πρόσωπο που σχετίζεται με την πρώιμη εγκατάλειψη του σχολείου.

 

 

Οι Υπηρεσίες έχουν εύκολη πρόσβαση και βρίσκουν πολιτισμικά οικεία μέρη για να φτάσουν εκείνες στις παρυφές της κοινωνίας. Τέτοιες προσεγγίσεις αναγνωρίζουν τη σημασία της θέσης, αλλά και το μέρος όπου το άτομο αισθάνεται αυτός ή αυτή ανήκει. Κοινοτικά κέντρα δια βίου μάθησης προσφέρουν ένα τέτοιο μοντέλο της Κοινωνικής Προσφοράς για να συμμετάσχουν εκείνοι των οποίων οι ανάγκες δεν έχουν ανταποκριθεί στο σχολικό σύστημα (σύνδεση είναι εξωτερική).

 

Έμφαση δίνουμε σε ένα  διάλογο  διαδικασία μεταξύ αυτού που εγκαταλείπει το σχολείο νωρίς και τα μέλη του προσωπικού από το «σύστημα». Ότι οι πληροφορίες, εξαρτώνται από προσεγγίσεις υποθέτουν μια μονόδρομη, μία κατευθυντική ροή πληροφοριών από το σύστημα στο παθητικό άτομο, μια διαδικασία διαλόγου είναι αμφίδρομη. Η προσέγγιση πρέπει να είναι διαπροσωπική, σχεσιακές, συμφραζόμενα και ρεαλιστική. Αυτή η  σχεσιακή  προβολής προσέγγιση απαιτεί διάλογο με άτομα και ομάδες του ομίλου. Η συζήτηση απαιτεί την κατανόηση του πώς επαναφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ατόμου, τις συνθήκες ζωής και επίσης να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα εμπόδια για την επανεμπλοκή από τους συνομηλίκους. Συχνά ένα μήνυμα σχετικά με τα οφέλη της επαναφοράς στην εκπαίδευση να φέρει αύξηση της αξιοπιστίας μέσα από στόμα σε στόμα σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των φίλων και των συμμαθητών από περιθωριοποιημένες κοινότητες. Αυτό αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο και για την πρόσβαση σε θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

Παραδείγματα των βασικών θεμάτων που πρέπει να ενσωματωθούν σε μια δυναμική προσέγγισης ενός στρατηγικού μοντέλου οργανισμού θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

 

  • Έχετε σχεδιάσει ειδικά τις ώρες προβολής για να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας-στόχου; Ναι όχι

 

  • Ο οργανισμός σας εγκρίνει ρητά την αρχή της ενσωμάτωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής προβολής του, δηλαδή, ότι η υπηρεσία θα πρέπει να προσαρμοστεί για να ανταποκριθεί στον πελάτη και να ενθαρρύνει τον πελάτη να συμμετάσχει; Ναι όχι

 

  • Μήπως το προσωπικό προβολής του οργανισμού σας να λάβει μέτρα για να διαπιστώσουμε γιατί οι πελάτες μπορεί να μην είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην υπηρεσία προβολής και να προσαρμόσουν την υπηρεσία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων; Ναι όχι

 

  • Έχετε ένα πρωτόκολλο για την αξιολόγηση γιατί ο πελάτης μπορεί να μην είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην υπηρεσία προβολής; Ναι όχι

 

  • Έχετε μια διαδικασία για την προσαρμογή της υπηρεσίας, όταν ένας πελάτης μπορεί να μην είναι σε θέση να συνεργαστεί με την υπηρεσία προβολής; Ναι όχι 

 

Δεν είναι οι πληροφορίες που λείπουν, αλλά τα κενά στις στρατηγικές και τρόπους επικοινωνίας. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι οργανώσεις έχουν επίγνωση της ανάγκης να διευρύνουν τις στρατηγικές προβολής τους.

Οι προσεγγίσεις δεν πρέπει να συρικνωθούν σε ρητορική ή συνθήματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει σαφώς την επάρκεια του πού, πώς και ποιος αμφισβητεί, στο πλαίσιο μιας προληπτικής στρατηγική προσέγγισης.

 

 

*Paul Downes είναι Διευθυντής στο, Εκπαιδευτικό Κέντρο Μειονεκτούντων,  Ανώτερος Λέκτορας στην Εκπαίδευση (Ψυχολογία),  Κολλέγιο του Αγίου Πατρικίου,  Dublin City University ,  Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτροπής  Εμπειρογνωμόνων για τις κοινωνικές πτυχές της Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης (Neset II) (2015)

 

 

 

 

 

ΑΣΒ