Επαναληπτικός διαγωνισμός για προμήθεια υποδημάτων-Πολεμική Αεροπορία

Υποβολή προσφορών μέχρι 25 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.