Επίκαιρες απαντήσεις σχετικά με λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου στήριξης της εργασίας με το πρόγραμμα (Συν-εργασία) από τον φοροτεχνικό Σταύρο Μακροστέργιο

Απαντήσεις σε πέντε επίκαιρα ερωτήματα από τον φοροτεχνικό Σταύρο Μακροστέργιο, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου στήριξης της εργασίας με το πρόγραμμα (Συν-εργασία)

Δείτε το βίντεο με τις ερωταπαντήσεις πατώντας εδώ