Επιμελητήριο Ξάνθης:Επιστολή-ενημέρωση για το νέο αμοιβολόγιο της ΑΕΠΙ

Επιστολή του Επιμελητηρίου Ξάνθης για το νέο αμοιβολόγιο της Α.Ε.Π.Ι.