Έρευνα: Ο ρόλος των Επιμελητηρίων και των Κοινωνικών Εταίρων στην απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων

Επιμέλεια: Νίκος Ηλιάδης , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc., Ph.D., επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου .

 Βασικός ρόλος των Επιμελητηρίων: Σύνδεση επιχειρήσεων και κέντρων κατάρτισης και δια-βίου μάθησης.

  • Για ποιο λόγο υπάρχουν τα επιμελητήρια ;
  • Ο ρόλος των επιμελητηρίων στην ανάπτυξη της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης , καθώς και των διαφόρων επαγγελμάτων.
  • Ορισμένα στοιχεία επαγγελματικής κατάρτισης από την Ελληνική πραγματικότητα.
  • Στην σύγχρονη εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων η αποκέντρωση και στην απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι υποχρεωτική.
  • Η εποχή των Τεχνολογικών εξελίξεων καταργεί τον ανειδίκευτο εργάτη και τον αντικαθιστά με τον σύγχρονο εργαζόμενο που είναι ένας μορφωμένος τεχνίτης.

 

Η διαχείριση του θέματος με κεντρικό έλεγχο όπως γίνεται στη χώρα μας από τον ΕΟΠΠΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας, είναι αδύνατη και αναποτελεσματική.

Οι διάφορες επαγγελματικές ενώσεις εγγράφουν τα μέλη τους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης , εξετάσεις , και τότε οι επαγγελματίες αυτοί μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους με τα προβλεπόμενα ή καθοριζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα.

Με την απαίτηση από πλευράς επιμελητηρίων συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων συνδέεται και η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας που είναι ολοένα και μεγαλύτερη πιεστική ανάγκη της σύγχρονης εποχής.

Πλήθος επιμελητηρίων ενεργοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της αποκέντρωσης και της οικονομικής ελευθερίας , σε αντίθεση με τη χώρα μας.

Ενώ αξιοσημείωτο είναι το πλήθος των επιμελητηρίων/ μελών της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στην Τουρκία που δεν είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ

Το θέμα αναπτύχθηκε από τον κ. Ηλιάδη και στην επιστημονική διημερίδα, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων στις 6 & 7 Μαρτίου 2020 με θέμα: «Η αντιστοίχιση των ακαδημαϊκών προσόντων των ΑΕΙ με την εργασιακή επάρκεια». Την διημερίδα οργάνωσε η Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Τ.Ε.Κ)