Φορολογικές ρυθμίσεις για πράκτορες και λιανοπωλητές λαχείων

Η εγκύκλιος εκδόθηκε σε απάντηση σχετικού υπομνήματος των πρακτόρων οι οποίοι τόνιζαν ότι είναι ελάχιστα τα κέρδη από τα λαχεία

Το υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε με εγκύκλιό του (Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1066189 ΕΞ 16.4.2013) το τι ισχύει για τους πράκτορες κρατικών λαχείων και τους λιανοπωλητές αυτών.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε σε απάντηση σχετικού υπομνήματος των πρακτόρων οι οποίοι μεταξύ άλλων τόνιζαν ότι είναι ελάχιστα τα κέρδη από τα λαχεία, δεδομένου ότι κατά κανόνα πωλούν χοντρικώς και όχι λιανικώς. Τόνιζαν ακόμη ότι θέλουν να συνεχίσουν να τηρούν το βιβλίο διάθεσης λαχείων το οποίο θα θεωρούν πλέον οικειοθελώς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στην Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων ή στα ΚΕΠ.

Στην εγκύκλιο δίνονται διευκρινήσεις για τα παρακάτω θέματα:

Από 1.1.2013 τα προαναφερόμενα πρόσωπα (πράκτορες) παύουν να τηρούν το βιβλίο διάθεσης λαχείων.
•    Κατά την αγορά και πώλησή τους δεν εκδίδονται στοιχεία αγοράς και πώλησης.
Για επιχειρήσεις πρακτόρων κρατικών λαχείων ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται για μεν τις λιανικές πωλήσεις λαχείων που διενεργούνται μέσω των καταστημάτων τους, η προμήθεια που δικαιούνται, για δε τις χονδρικές πωλήσεις ποσοστό ένα τις εκατό (1%) επί της ονομαστικής αξίας των λαχείων για τη μεσολάβηση πώλησης αυτών.
•    Στο βιβλίο εσόδων –εξόδων που τηρείται από τους πράκτορες κρατικών λαχείων καταχωρείται ως έσοδο από την πώληση λαχείων η λαμβανόμενη προμήθεια.
•    Οι πράκτορες κρατικών λαχείων δύνανται να διαχωρίζουν τις πωλήσεις των λαχείων σε λιανικές και χονδρικές, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Ο πλανόδιος λαχειοπώλης είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Λόγω όμως του ότι το λαχείο θεωρείται ανώνυμο χρεόγραφο και δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων για την πώληση αυτού.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο