Γερμανία: Νέα μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού