Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ-ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ (ΔΗΘΕΝ) «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ (ΔΗΘΕΝ) «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ
Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ-ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ (ΔΗΘΕΝ) «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ (ΔΗΘΕΝ) «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ