Κατάταξη των Κρεοπωλών σε ασφαλιστική κλάση για το έτος 2013

Το ΔΣ του ΕΤΕΑ αποφάσισε να μην αλλάξει την κλάση κατάταξης των Κρεοπωλών σε ασφαλιστική κατηγορία για το έτος 2013

Το διοικητικό συμβούλιο Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) κατά τη συνεδρίασή του στις 7/2/2013, αποφάσισε να μην αλλάξει την κατάταξη των κρεοπωλών σε ασφαλιστική κατηγορία για το έτος 2013

Το ΔΣ, με βάση την εισήγηση της Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών του ΕΤΕΑ στο για την κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση για το έτος 2013 των Κρεοπωλών (ως φυσικών προσώπων) των πόλεων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης» και εκτιμώντας την κατάσταση όπως προκύπτει από την αγορά, αποφάσισε:

Για το έτος 2013 «την παραμονή στην ίδια ασφαλιστική κλάση με το 2012, δηλαδή την 25η, ως βάση υπολογισμού και καταβολής των εισφορών στο ΕΤΕΑ των Κρεοπωλών (ως φυσικών προσώπων) των πόλεων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης».

(ΦΕΚ Β' 561/11-03-2013)